top of page

Capacităm

Capacitarea femeilor și fetelor este esențială pentru a le oferi șanse egale, pentru a le dezvolta abilitățile și pentru a contribui la construirea unei societăți mai echitabile. Capacitând fetele și femei, vizăm:
1.    Egalitatea de șanse: capacitarea oferă femeilor și fetelor acces la educație, resurse și oportunități, contribuind astfel la crearea unei societăți în care toți indivizii au șanse egale de a-și atinge potențialul;
2.    Independența economică: prin dobândirea abilităților și competențelor, femeile devin mai independente economic, având posibilitatea să-și gestioneze resursele financiare și să contribuie la venitul familiei;
3.    Redresarea inegalităților de gen: capacitarea contracarează inegalitățile de gen, oferind femeilor instrumente pentru a se ridica împotriva discriminării și pentru a-și asuma roluri de lideri în diverse domenii;
4.    Sănătate și bunăstare: educația și capacitarea în domeniul sănătății ajută femeile să-și gestioneze mai bine propria sănătate și să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a comunităților în care trăiesc;
5.    Contribuție la dezvoltarea economică: femeile capabile să lucreze în diverse sectoare contribuie la creșterea economică a unei societăți, aducând idei inovatoare și perspectivă diversă în forța de muncă;
6.    Combaterea violenței de gen: capacitarea oferă femeilor instrumente și cunoștințe pentru a se apăra împotriva violenței de gen și pentru a contribui la crearea unui mediu sigur;
7.    Promovarea leadership-ului feminin: capacitarea sprijină dezvoltarea leadership-ului feminin, contribuind astfel la echilibrarea reprezentării de gen în poziții de conducere și luarea deciziilor;
8.    Implicare civică: femeile și fetele capacitate sunt mai susceptibile să se implice în comunitate, să-și exprime opiniile și să participe activ la schimbarea socială.

Capacitarea femeilor și fetelor nu doar că le ajută pe ele individual, ci are un impact pozitiv asupra întregii societăți, contribuind la construirea unei societăți echitabile, incluzive și prospere.

bottom of page