„Timișoara are nevoie de un spațiu pentru diseminarea ideilor și culturii egalității de gen! Centrul Infodocumentar și de Dialog pentru Femei: CIDD-FEM”

Asociaţia SPICC şi Asociaţia Română Anti-Sida filiala Timişoara solicită înfiinţarea, în Timişoara, a unui Centru Infodocumentar şi de Dialog pentru Femei, care să se constituie într-un depozitar şi diseminator de cunoaştere asupra problematicii de gen, deschis publicului larg şi care să ofere un spaţiu de manifestare oricăror iniţiative şi acţiuni în domeniu.

Argumentăm nevoia pentru un astfel de spaţiu în documentul de politică publică intitulat „Timişoara are nevoie de un spaţiu pentru diseminarea ideilor şi culturii egalitaţii de gen! Centrul Infodocumentar şi de Dialog pentru Femei: CIDD-FEM”, document realizat în cadrul proiectului Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaţionale finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, www.fondong.fdsc.ro şi implementat de Centrul de Resurse Juridice.

Documentul atrage atenţia asupra faptului că la baza inegalitaţilor de gen stă o cultură a inegalităţii ce nu poate fi combătută decât printr-o investiţie conştientă în educaţie, în informare, în promovarea egalitaţii de gen ca valoare intrinsecă a identitaţii de cetăţean al unei ţari democratice.
Astfel, având în vedere că Romania a ocupat constant ultimele locuri între ţările Uniunii Europene în ultimii ani, în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi că Strategiile naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nu au reuşit până în prezent să impună o perspectivă integrată de gen, considerăm că înfiinţarea CIDD-Fem (Centrul Infodocumentar şi de Dialog pentru Femei) ar răspunde unei nevoi societale reale, ar veni în întâmpinarea Strategiei Naţionale şi s-ar inscrie totodată în linia soluţiilor propuse de către Consiliului Europei, ce recomandă completarea măsurilor legislative cu cele de politică pozitivă.


În primul rând însă, CIDD-Fem ar aduce o contribuţie importantă la crearea unei culturi a respectului pentru egalitatea de gen.