Viziunea noastră este aceea a unei lumi inclusive, echitabile, cu cetățeni implicați activ în dezvoltarea comunităților locale, naționale și internaționale, în spiritul solidarității, egalității de șanse, al toleranței și al respectului pentru diversitate.

Misiunea noastră este de a contribui la consolidarea unei societăți democratice, dinamice, prin acțiuni și politici coerente și eficiente în domeniul drepturilor omului, al incluziunii categoriilor sociale marginalizate, al protecției mediului, prin promovarea educației, civismului și culturii.

Suntem o asociație multidisciplinară și colaborativă, care încurajează dezbaterile informate și susține procesele ce favorizează dezvoltarea durabilă. Promovăm cetățenia activă, dialogul intercultural și implicarea activă. Credem în potențialul uman, în puterea fiecăruia în parte și a noastră împreună de a schimba în bine.

1

Consolidarea democrației și a statului de drept

Prin dezvoltarea de activități de educație formală și non-formală în domeniul respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței și educației civice, promovarea principiului adevărului și dreptății, luptei împotriva discriminării și fundamentării respectului pentru drepturile cetățeanului;

2

Dezvoltarea comunitară

Capacitând comunitățile și construind capitalul social prin promovarea cetățeniei active, implicării sociale, responsabilității civice și sociale, facilitarea dialogului intercultural, inter- și intra-comunitar, întocmirea de proiecte cu finanțare națională sau europeană, promovarea egalității de șanse și incluziunea grupurilor sociale vulnerabile, păstrarea, conservarea și dezvoltarea pe toate planurile a valorilor umane;

3

Protecția mediului:

Prin ecologizarea zonelor predispuse poluării, protejarea faunei și florei, plantarea pomilor și a altor plante, protejarea animalelor domestice sau abandonate și acțiuni de conștientizare a opiniei publice cu privire la problemele animalelor.

Solidaritate – respectul mutual față de unicitatea fiecăruia, profunda apreciere a valorii intrinsece a fiecărui individ, precum și respectul față de  mediul înconjurător și animale.

Un vis pe care îl ai singur este doar un vis. Însă un vis pe care îl ai alături de mai mulți este realitate – John Lennon

Participare – utilizarea drepturilor, mijloacelor, spațiului și oportunităților disponibile pentru a influența deciziile politice, precum și angajarea în acțiuni și activități care să contribuie la construirea unei societăți prospere. 

Se vorbește tot timpul de drepturile democrației, dar principala ei responsabilitate este participarea – Wynton Marsalis

Incluziune – măsuri și acțiuni multidimensionale care au drept scop asigurarea oportunităților necesare pentru a obține drepturi egale.

Trebuie să progresăm de la negativ la pozitiv. Încetați să fiți dezbinatori și deveniți inclusivi – Rick Snyder

Cooperare – conștiința unui destin comun și încrederea că împreună vom reuși să construim un viitor avantajos pentru toți. 

Prin cooperare, problemele neînsemnate capătă importanță, prin dezbinare chiar și cele mai importante se pierd – Sallustius

Comunicare – pentru că vrem să convingem și să ne convingem, să informăm și să ne informăm, să educăm și să fim educați, să impresionăm și să fim impresionați. Pentru că vrem să fim vocea TA!

Fiecare comunicare este o șansă de a împuternici pe cineva – Bruce Hyland