top of page

Informăm

Activitățile de informare sunt instrumente puternice pentru atingerea obiectivelor legate de creșterea conștientizării, educarea tinerilor și mobilizarea societății, în vederea construirii unei societăți mai echitabile din punct de vedere de gen. Prin informare:
1.    Conștientizăm: aducem la cunoștința publicului aspecte și probleme legate de inegalitățile de gen și stereotipurile associate, creând astfel conștientizarea nevoii de schimbare;
2.    Educăm: informarea furnizează cunoștințe și înțelegere asupra conceptelor legate de egalitatea de gen. Prin educație, se creează o bază solidă pentru schimbarea mentalităților și a comportamentelor discriminatorii;
3.    Mobilizăm: prin furnizarea de informații, mobilizăm oamenii să se implice în lupta pentru egalitatea de gen și să devină parte activă a procesului de schimbare;
4.    Sensibilizăm: informarea contribuie la creșterea nivelului de empatie și înțelegere față de experiențele altor persoane, în special a femeilor și a celor afectați de inegalități de gen, ceea ce poate duce la o mai mare susținere și solidaritate în comunitate;
5.    Schimbăm politici: prin evidențierea problemelor și furnizarea de date relevante, informarea poate influența schimbarea politicilor la nivel local sau național în direcția unei societăți mai echitabile;
6.    Prevenim discriminarea: informarea ajută la identificarea și prevenirea comportamentelor discriminatorii. Persoanele informate sunt mai puțin predispuse să accepte sau să perpetueze stereotipuri și discriminări de gen.

bottom of page