1

Consolidarea democrației și a statului de drept

Prin dezvoltarea de activități de educație formală și non-formală în domeniul respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței și educației civice, promovarea principiului adevărului și dreptății, luptei împotriva discriminării și fundamentării respectului pentru drepturile cetățeanului;

2

Dezvoltarea comunitară

Capacitând comunitățile și construind capitalul social prin promovarea cetățeniei active, implicării sociale, responsabilității civice și sociale, facilitarea dialogului intercultural, inter- și intra-comunitar, întocmirea de proiecte cu finanțare națională sau europeană, promovarea egalității de șanse și incluziunea grupurilor sociale vulnerabile, păstrarea, conservarea și dezvoltarea pe toate planurile a valorilor umane;

3

Protecția mediului:

Prin ecologizarea zonelor predispuse poluării, protejarea faunei și florei, plantarea pomilor și a altor plante, protejarea animalelor domestice sau abandonate și acțiuni de conștientizare a opiniei publice cu privire la problemele animalelor.