top of page

FEM este un proiect de formare și educație non-formală a tinerilor, care vizează un aport de cunoaștere adus acestora în domeniul egalității de șanse și de gen, deconstruirea stereotipurilor și rolurilor tradiționale de gen prin gândire critică și stimularea cetățeniei active prin implicarea lor în construirea unei comunități online, capabile să adreseze informat problematica de gen.

Proiectul FEM acționează în completarea curriculei școlare, deficitară în ceea ce privește atenția acordată problematicii egalității de gen, prin activități extracurriculare ce-și propun recuperarea dimensiunii feminine a istoriei, vizibilizarea realizărilor culturale ale femeilor, combaterea stereotipurilor de gen în general și deconstruirea rolurilor tradiționale de gen în particular.

Deconstruind stereotipurile de gen, prin stimularea gândirii critice în cadrul atelierelor tematice, proiectul încurajează combaterea marginalizării și valorizarea incluziunii. Promovând modele feminine viabile, trecute, dar și prezente, în cadrul întâlnirilor cu femei neînfricate, care au sfidat limitele societale, FEM stimulează practica democratică și îndrăzneala de-a aborda domenii profesionale considerate tradițional masculine.

Pe termen scurt, FEM își propune crearea unei comunități online a tinerelor, capabilă să abordeze informat diversele probleme specifice acestora, neadresate altfel nici în mediul educațional formal, nici în cadrul familial. Pe termen lung, FEM vizează schimbarea mentalităților stereotipice, care stau la baza inegalităților de gen.

Rezultatul final al proiectului, comunitatea online GirlUp va asigura durabilitatea proiectului menținându-se activă și implicată social, cultural și poate chiar politic. Cu sprijinul asociației SPICC, comunitatea se va dezvolta, își va găsi direcții de acțiune și domeniile de interes și va atrage noi membri. Reprezentantele ei pot fi liderii feminiști de mâine, ce pot deveni liderii politici ai viitorului, cu un impact major asupra comunităților de pretutindeni.

Căutând în trecut lentilele adecvate pentru a citi prezentul, FEM va găsi stimulii necesari pentru a configura un viitor care să permită femeilor să-și valorifice întregul potențial, să-l recunoască și să-l respecte.

Rezultatul final al proiectului, comunitatea online GirlUp va asigura durabilitatea proiectului menținându-se activă și implicată social, cultural și poate chiar politic. Cu sprijinul asociației SPICC, comunitatea se va dezvolta, își va găsi direcții de acțiune și domeniile de interes și va atrage noi membri. Reprezentantele ei pot fi liderii feminiști de mâine, ce pot deveni liderii politici ai viitorului, cu un impact major asupra comunităților de pretutindeni.

Căutând în trecut lentilele adecvate pentru a citi prezentul, FEM va găsi stimulii necesari pentru a configura un viitor care să permită femeilor să-și valorifice întregul potențial, să-l recunoască și să-l respecte.

FEM - educație de gen, pentru toate genurile:
Ateliere și întâlniri tematice

Întâlnire Finală FEM

05/11/22

La ultima întâlnire FEM am diseminat rezultatele proiectului FEM. Am vorbit despre HerStory, agenda noastră culturală de gen, ce prezintă 366 de microbiografii ale unor personalități feminine naționale și internaționale, care și-au adus aportul la dezvoltarea umanității prin știință, afaceri, literatură, sport, politică și civism sau artă și care se pot constitui în modele de urmat pentru tânăra generație.

GirlUp

29/10/22

Al cincilea și ultimul atelier din cadrul proiectului FEM a realizat, cu ajutorul specialiștilor multimedia Szalt, comunitatea online a tinerelor, de-acum informate asupra egalității de șanse și de gen, care le va permite adresarea problemelor lor specifice, dar și inițierea unor acțiuni/evenimente/proiecte prin care acestea să devină vizibile pentru întreaga comunitate. 

Îndrăznește

15/10/22

A patra întâlnire FEM a fost una specială, cu invitate care și-au ales cariere în domenii dominate în mod tradițional de către bărbați.

Am vorbit despre motivația și parcursul lor, despre determinarea necesară înlăturării barierelor de gen, despre glass ceiling și înfruntarea stereotipurilor.

Think outside the box

08/10/22

În cea de-a treia întâlnire FEM am dezvoltat competențele de gândire critică.

Anonymus was a woman

01/10/22

Atelierul Anonymous was a woman, a dat chip și nume unor femei extraordinare, prea puțin sau deloc cunoscute.

Suffragette

24/09/22

Suffragette a deschis seria de întâlniri organizate în cadrul proiectului de educație de gen, FEM.

Proiectul FEM este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

bottom of page