top of page

Educăm

Educația de gen este crucială pentru construirea unei societăți echitabile și incluzive. Prin educație promovăm înțelegerea și recunoașterea egalității între sexe, combatem stereotipurile de gen și încurajăm respectul reciproc.
Într-o societate încă tributară normelor patriarhale, educația de gen este esențială pentru a schimba mentalitățile și pentru a înlătura barierele discriminatorii. Prin educație:

1.    Eliminăm stereotipurile de gen: identificăm și combatem stereotipurilor de gen, care pot limita potențialul și opțiunile individuale, contribuind astfel la o viziune mai echitabilă și deschisă asupra rolurilor de gen;
2.    Promovăm egalitatea de gen: promovând egalitatea de șanse și drepturile între sexe contribuim la crearea unei societăți în care femeile și bărbații au acces la aceleași oportunități și resurse;
3.    Prevenim violența de gen: învățând despre relații sănătoase și consimțământ, tinerii pot contribui la construirea unor comunități mai sigure;
4.    Accentuăm importanța autonomiei și a  libertății de a alege: prin educație, fetele și femeile pot învăța să-și revendice autonomia și să-și exercite libertatea de a alege în ceea ce privește educația, cariera, și viața personală;
5.    Conștientizăm inegalitățile: ajutăm la conștientizarea inegalităților de gen existente și încurajăm oamenii să se implice în schimbare și activism pentru a construi o societate mai echitabilă;
6.    Dezvoltăm perspective critice: prin educație, putem dezvolta perspective critice asupra problemelor de gen și contribui astfel la schimbarea normelor și a mentalităților care perpetuează inegalitățile.

 

Formăm, prin intermediul educației de gen, agenți activi ai schimbării sociale și le oferim încrederea și cunoștințele necesare transformării lor în liderii zilei de mâine.
 

bottom of page